Privacy


Privacy policy

MobieleMantelzorgwoning.be wil je graag op een duidelijke manier inlichten over de manier waarop de persoonlijke gegevens die je ons toevertrouwt, verwerkt worden. Uiteraard kan MobieleMantelzorgwoning.be niet instaan voor het privacybeleid van de websites die je via links vanuit www.MobieleMantelzorgwoning.be kan bereiken.

De ingewonnen informatie op dit moment is bedoeld voor gebruik door MobieleMantelzorgwoning.be. De verzamelde informatie kan, door MobieleMantelzorgwoning.be of haar commerciële partners, gebruikt worden voor commerciële doeleinden. Zij geeft recht op inzage en verbetering zoals voorzien in de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van het privéleven en dit in het kader van de gegevensverwerking.

Het opslaan van data bij registratie, aankopen, diensten en acties

MobieleMantelzorgwoning.be verzamelt persoonlijke informatie in het kader van de registratie op de website of bij het intekenen op al dan niet commerciële acties. Informatie die doorgegeven wordt tijdens de registratie en bij deelname aan bepaalde acties kan gebruikt worden door MobieleMantelzorgwoning.be voor marketingdoeleinden en kan gedeeld worden met contractueel verbonden partijen. Het emailadres wordt opgevraagd via een opt-in, elke gebruiker van een dienst kan zo zelf bepalen of het beschikbaar kan gesteld worden aan derden.

MobieleMantelzorgwoning.be bewaart ook informatie in databanken. Dit is noodzakelijk om bepaalde, unieke diensten, zoals de nieuwsbrief, aan te bieden. Deze informatie wordt bewaard om de goede werking van de dienst te garanderen. Deze informatie kan eveneens gebruikt worden om via analyses de dienstverlening verder te verbeteren en om je verder gepersonaliseerde diensten aan te bieden.

MobieleMantelzorgwoning.be heeft de nodige veiligheidsmaatregelen genomen om je persoonlijke gegevens die onder onze controle vallen, te beschermen tegen toegang of wijziging door onbevoegden, onjuist gebruik of bekendmaking of onwettige vernietiging of verlies. Onze werknemers, die toegang hebben tot je persoonlijke gegevens, worden verplicht het vertrouwelijke karakter van deze gegevens te respecteren.

Recht op inzage

Elke persoon die zijn identiteit bewijst, heeft het recht op toegang tot zijn persoonsgegevens en op verbetering ervan mits gedagtekend en ondertekend verzoek. Hij kan zich eveneens verzetten tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.

De eigenaar en beheerder van de data

www.MobieleMantelzorgwoning.be

Het gebruik van de data

• Vanaf je eerste bezoek aan deze site worden de volgende gegevens verzameld

Geregistreerd serienummer van je computer (cookie). Een cookie is een klein tekstbestand dat op je computer wordt geplaatst voor verschillende diensten. Cookies maken de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om vlot te surfen tussen de verschillende onderdelen van een website. Cookies worden ook gebruikt om de inhoud van de website of de advertenties op een website relevanter te maken voor de bezoeker en aan te passen aan zijn interesses. Een cookie bevat onder andere de naam van de server die de cookie geplaatst heeft, een vervaldatum en een unieke cijfercode en brengt op geen enkele manier schade toe aan jouw apparatuur of aan de programma’s die je gebruikt. De server van een website kan alleen de cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft, hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op je computer of mobiel apparaat bevindt.

•Als je al een formulier ingevuld hebt

Naam, voornaam, volledig adres, telefoonnummer, e-mailadres, andere informatie over de inhoud van de in te vullen formulieren op deze site. De verzamelde informatie kan, door MobieleMantelzorgwoning.be of haar commerciële partners, gebruikt worden voor marketingacties.

•Het opslaan van data in log-files

Deze opgeslagen data in log-files wordt gebruikt voor interne doeleinden zoals trafiek- en profielanalyse. Dit helpt ons met het beter afstemmen van ons informatie- en dienstenaanbod op de noden van de gebruikers.

Cookie-beleid

Deze website laat – naast de directe, eigen cookies die noodzakelijk zijn voor een aangename en vlotte surfervaring – ook het gebruik van indirecte, zogenaamde Third Party cookies toe voor diensten geleverd door Google en anderen

•Google

Er worden Google cookies gebruikt voor Google Analytics – een tool die toelaat te analyseren hoe surfers de site gebruiken. Dit kan door geautomatiseerde rapporten over de websiteactiviteit en internetgebruik op te stellen voor website-exploitanten. Daarnaast maakt deze site ook gebruik van Google DFP, een systeem voor het beheer van banners dat toelaat om je de meest aangepaste advertenties aan te bieden.

We gebruiken de demografische en interesserapporten van Google Analytics om onze interne diensten te verbeteren. U kunt het delen van demografische en interesserapporten uitschakelen via uw Google account.

•Anderen

Deze site werkt verder samen met de internetregie Beweb en de technische advertentiepartner MediaDonuts. Door hen worden zogenaamde ‘third party’ cookies geplaatst, waardoor het kan zijn dat je aangepaste advertenties te zien krijgt op deze of op derden sites (remarketing) die zijn gebaseerd op het surfgedrag op deze site. Beweb, MediaDonuts en adverteerders hebben expliciet geen toegang tot jouw identiteitsgegevens. De site maakt tenslotte gebruik van een Add-on van AddThis.com voor de integratie van Social Media Buttons die het mogelijk maakt om content te delen via Facebook, Twitter … Bij het gebruik van deze dienst wordt ook een cookie geïnstalleerd om aan remarketing te doen.

Omdat de wetgeving rond digitaal uitgeven sterk evolueert, kan het privacyluik van deze site worden aangepast. Het is op elk ogenblik terug te vinden voor consultatie op de sites beheerd door MobieleMantelzorgwoning . Je kan tenslotte ook, wanneer je dit wenst, alle geïnstalleerde cookies verwijderen van je computer of zelfs via je browserinstellingen de installatie van cookies weigeren. Ook al zal dit een impact hebben op de kwaliteit van je surfervaring.