Wat is mantelzorg:

Mantelzorg is de extra zorg die aan een zorgbehoevende persoon wordt gegeven door één of meerdere leden van zijn of haar directe omgeving, waarbij de zorgverlening voortvloeit uit de sociale relatie, buiten het kader van een hulpverlenend beroep of georganiseerd vrijwilligerswerk.

Mantelzorg is een zeer ruim begrip.  Mantelzorgsituaties kunnen heel uiteenlopend zijn evenals de zorgvragen die erin gesteld worden.  De definitie is een beschrijving van wat allemaal binnen dit ruime kader valt.

Dit ruime kader heeft ook betrekking op de leeftijd.  Mantelzorg is iets dat bij alle leeftijden past.

Mantelzorg kan met een verschillende intensiteit gebeuren.  De centrale mantelzorger, de mantelzorger die de meeste taken opneemt, kan op een zeer intensieve manier de zorgen uitvoeren.  Dit kan gaan tot een 24 uur op 24 aanwezigheid, zeven dagen op zeven.  Daarnaast zijn er ook ‘lichtere’ vormen van mantelzorg.
Het is ook mogelijk dat één en de dezelfde mantelzorger de zorg opneemt voor verschillende personen.

(bron ziekenzorg.be)

Wat is een mobiele mantelzorgwoning:

Om de privacy en de rust van zowel de mantelzorger als de zorgbehoevende veilig te stellen, zou het een goede oplossing kunnen zijn om een tijdelijke mobiele mantelzorgwoning te plaatsen in de tuin van de mantelzorger. Zo kan er van dichtbij voor de zorgbehoevende persoon gezorgd worden maar blijft er toch een bepaalde privacy. Wanneer de zorgbehoevende persoon zou inwonen bij de mantelzorger is die privacy veel kleiner.

Regelgeving mobiele mantelzorgwoning:

Wooneenheden voor mantelzorg toevoegen in/aan een bestaande woning kan niet zonder de nodige vergunning. Dat is logisch gezien er anders een wildgroei aan bijkomende gebouwen of verbouwingen zou ontstaan al dan niet terecht onder het excuus van mantelzorg. Momenteel onderzoekt de Vlaamse overheid verschillende mogelijkheden om dit in de toekomst anders te doen. Met de problematiek van de vergrijzing en de huidige plaatstekorten moet er immers iets veranderen willen we allemaal de zorg krijgen die we nodig hebben als we zorgbehoevend worden.

Neem met ons contact op voor meer informatie over uw situatie.